Контакти
Драматичен Театър "Стефан Киров" - Сливен
Адрес:
пл. „Х. Димитър” № 4
8800 Сливен
ПК 373
E-mail - dtsliven(at)abv.bg

Телефон: +359 44 624181
Факс: +359 44 623008

Информация: Директор: 044/62-30-08; Гл. счетоводител: 044/62-41-04; Билетна каса: 044/62-30-14; Централа: 044/62-41-81

Контакти