Зали

Новата сграда на театъра е построена през 1986 год.и разполага с голяма зала (484 места),
камерна зала (121 места), балетна зала, просторно фоайе на две нива с бар за зрители, административна част.