КОМПЛЕКСНИ ОЦЕНКИ
Комплексни оценки за годините 2020 и 2021 няма поради пандемия.
Оценката за 2022г. се очаква.

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,  2019