Мероприятия извън театралната програмам. октомври

Дата Какво Час Зала
1-ви
вторник
БСП
Откриване на предизборната кампания
18 часа Голяма зала
23-ти
сряда
Регионална библиотека
Честване 90 год. юбилей на Станка Пенчева
17 часа Камерна зала