РЕПЕТИЦИИ
На 10.03,2020 год. в София започнаха репетиции на пиесата "ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА" от Матиас Сение.
Превод и режисура Владимир Петков
Сценография Николай Николов
Музика Михаил Шишков - син
Текстове Иван Димитров
Участват актьорите : Албена Михова, Петко Велинов, Августина-Калина Петкова и Велизар Емануилов.

Спектакълът се реализира с помощта на Община Сливен

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 17.02.2020 год. започнаха репетиции на пиесата " В полите на Витоша " от П. Яворов.
Режисьор Стайко Мурджев, сценограф Петя Боюкова, хореограф Мариана Йотова, музика Петър Дундаков.
Със специалното участие на Бойка Велкова и Христо Мутафчиев
и актьорите : Иван Николов, Ивайло Гандев, Димитър Марков, Августин Демерджиев, Мария Панайотова и Вяра Начева.